ОДРЖАНА ДВАДЕСЕТ ДЕВЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 29. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 12.октобра 2022. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали и одлучивали о 19 тачака дневног реда.

Одборници су донели Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације општинског пута Товаришево-Параге и Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације општинског пута Силбаш-Пивнице.

Донета је Одлука о додели Октобарске награде Општине Бачка Паланка за 2022. годину.

Одборници су дали сагласност на доношење Одлуке о одузимању непокретности од носиоца права коришћења, месне заједнице Обровац-непокретност уписана у Лист непокретности број 127 к.о. Обровац, катастарска парцела број 545 к.о. Обровац и сагласност на доношење Локалног плана управљања отпадом за Општину Бачка Паланка за период 2022.-2031. године.

Размотрена је Информација о стању безбедности ученика у школама и Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка за школску 2021/2022. годину и Извештај о раду Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за радну 2021/2022 годину.

Донето је Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка и Решење о именовању директора Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за кога је именован Милан Козомора.

Одборници су дали сагласност на доношење Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора ПУ „Младост“ Бачка Паланка, Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка, Решење о именовању директора ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка за кога је именован Ђура Шкрбић и Решење на Другу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2022. годину.

Одборници су дали сагласност на годишњи Програм, заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бачка Паланка.

Priložene datoteke