ОДРЖАНА 121. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 121. седници Општинског већа, одржаној дана 12. октобра 2022. године, којом је председавао заменик председника општине Бачка Паланка, Мита Лачански чланови већа  разматрали су  4 тачке дневног реда.

Општинско веће је донело Решењe о давању сагласности на Другу измену Програма комуналних радова Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2022. годину.

Утврђен је Предлог решења о давању сагласности на Другу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2022. годину и Предлог годишњег Програма, заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бачка Паланка, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање.