ОДРЖАНА 120. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

 На 120. седници Општинског већа, одржаној дана 11. октобра 2022. године, којом је председавао председник Општинског већа, Бранислав Шушница чланови већа разматрали су 3 тачке дневног реда.

Општинско веће је донело Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка.

Чланови већа су дали сагласност на оглашавање Јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Општинске управе Општине Бачка Паланка.