Обавештење о припреми Одлуке о изради Плана детаљне регулације блокова 12 и 51 у Бачкпј Паланци – „Меркур“

ЈАВНИ ОГЛАС

Обавештење о припреми Одлуке о изради Плана детаљне регулације блокова 12 и 51 у Бачкпј Паланци – „Меркур“