ПОПИС СТАНОВНИШТВА У ОПШТИНИ БАЧКА ПАЛАНКА

Попис становништва, домаћинстава и станова 2022 спроводи се од 1. до 31. октобра 2022. године. На нивоу општине Бачка Паланка протиче без проблема.

Попис становништва, домаћинстава и станова је, по садржају и обиму, најмасовније и најкомплексније статистичко истраживање које се спроводи у скоро свим земљама света, на сваких десет година.

Пописом се обезбеђују потпуни и квалитетни статистички подаци о становништву, његовој старосној и полној структури, образовној и брачној структури, о економској активности, о структури домаћинстава и породица и о стамбеном фонду.

Прикупљени подаци од изузетног су значаја за оцену тренутног стања, као и за будуће планирање и доношење различитих стратегија, како на националном тако и локалном нивоу. Такође треба напоменути да прикупљени подаци неће бити злоупотребљени.

Председница Пописне комисије Рајка Појужина истакла је да је за сада пописано према мониторингу дана 7.10.2022. године око 9,500 лица на територији наше општине. Попис се врши свакодневно а укупно је 92 пописивача на терену. Одзив грађана је задовољавајући, није било одбијања пописивања, нису покретани прекшајни поступци. Уколико пописивачи не затекну лица у домаћинству или у стану оставе обавештење са контактом на који грађани могу да се јаве и контактирају пописивача. Увек је могуће договорити се за термин ако је потребно. Рајка Појужина апелује да грађани дају тачне податке,да се одазову попису, јер је то у суштини и обавеза свих нас. Подаци који се дају су заштићени, представљају службену тајну и неће се користити у друге сврхе сем потребе статистистичких истраживања.

Молимо све грађане општине Бачка Паланка да се одазову попису.  Позивом на број телефона 0800 444 005, грађанима ће се јављати оператери који ће давати потребне информације, као и одговоре на сва питања која се односе на Попис 2022. Позиви ка Инфо-центру су бесплатни и доступни са територије целе Србије, из фиксне мреже Телекома Србије и мобилних мрежа. Радно време Инфо-центра је од 8 до 20 часова – свакога дана. На нивоу општине Бачка Паланка информације у вези пописа су доступне на броју телефона 021/210-1180. Све информације о Попису 2022 доступне су и на веб-сајту Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs и на веб-сајту Пописа popis2022.stat.gov.rs.