ОДРЖАНА 119. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 119. седници Општинског већа, одржаној дана 05. октобра 2022. године, којом је председавао председник Општинског већа, Бранислав Шушница чланови већа разматрали су 10 тачака дневног реда.

Општинско веће je утврдило Предлог локалног плана управљања отпадом за Општину Бачка Паланка за период 2022-2031. године, који је упућен Скупштини општини Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Размотрена је Информација о стању безбедности ученика у школама и Предшколској установи „Младост“ у Општини Бачка Паланка за школску 2021/2022. годину, која је упућена Скупштини општини Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Општинско веће је утврдило Предлог решења о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка и Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка, који су упућени Скупштини општини Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Донето је Решење о давању у закуп јавних површина за постављање мањих монтажних објеката (киоска) на територији насељеног места Младеново на период од 5 (пет) година, Решење о попуњавању положаја заменика начелника Општинске управе Општине Бачка Паланка и Решење о образовању конкурсне комисије, за спровођење јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Општинске управе Општине Бачка Паланка.

Општинско веће је донело Закључак о давању сагласности за закључење судског поравнања у поступку пред Привредним судом у Новом Саду под Посл. бр. П 518/2022.