119. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду, 5.октобра 2022. године у малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 113. седнице Општинског већа одржане дана 31. августа 2022 године, Записника са 115. седнице Општинског већа одржане дана 14. септембра 2022. године и Записника са 116. седнице Општинског већа одржане дана 16. септембра 2022. године;

  1. Утврђивање Предлога локалног плана управљања отпадом за Општину Бачка Паланка за период 2022-2031. године

(Известилац: Надежда Ганић, помоћник председника општине у области заштите животне средине);

  1. Разматрање Информације о стању безбедности ученика у школама и Предшколској установи „Младост“ у Општини Бачка Паланка за школску 2021/2022. годину

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

  1. Утврђивање Предлога решења о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка

(Известилац: Војислав Зубац,члан Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа);

  1. Утврђивање Предлога решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка

(Известилац: Војислав Зубац,члан Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа);

  1. Доношење Решења о давању у закуп јавних површина за постављање мањих монтажних објеката (киоска) на територији насељеног места Младеново на период од 5 (пет) година

(Известилац: Владислава Томашек, председник Комисије за давање у закуп јавних површина за постављање објеката и уређаја);

  1. Доношење Решења о попуњавању положаја заменика начелника Општинске управе Општине Бачка Паланка

(Известилац: Александра Рудић, секретар Општинског већа);

  1. Доношење Решења о образовању конкурсне комисије, за спровођење јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Општинске управе Општине Бачка Паланка

(Известилац: Александра Рудић, секретар Општинског већа);

  1. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!