САОПШТЕЊЕ

Комисија за спровођење поступка доделе средстава за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу енергетских својстава стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Бачка Паланка обавештава грађане, учеснике Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда  које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији општине Бачка Паланка за 2022. годину, да је дана 23.09.2022. године објавила прелиминарну ранг листу крајњих корисника за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Бачка Паланка за 2022. год.

 

Прелиминарна ранг листа је објављена на огласној табли у приземљу зграде општине Бачка Паланка, као и на сајту општине „backapalanka.rs“, у одељку Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова“.

 

Линк:

https://backapalanka.rs/energetska-sanacija-stambenih-zgrada-porodicnih-kuca-i-stanova/

 

 

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана објављивања ове листе. (канцеларија 14, приземље зграде).

 

На прелиминарну листу крајњих корисника средстава, подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана објављивања. Приговор се подноси на писарници Општине Бачка Паланка (канцеларија 17а-приземље у згради општине Бачка Паланка).

 

Комисија обавештава грађане, који су поднели пријаве по овом јавном позиву, да ће у периоду који следи, вршити теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката са листе, закључно са редним бројем подносиоца пријаве до којег су обезбеђена средства за субвенционисање.

 

С поштовањем,

Председник Комисије

Тодор Чулић