ОДРЖАНА 117. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 117. седници Општинског већа, одржаној дана 22. септембра 2022. године, којом је председавао  председник Општинског већа, Бранислав Шушница чланови већа  разматрали су  9 тачака дневног реда.

Општинско веће je донело решења о измени Решење о образовању Савета за јавну безбедност Општине Бачка Паланка.

 

Утврђен је Предлог одлуке о одузимању непокретности од носиоца права коришћења, месне заједнице Обровац-непокретност уписана у Лист непокретности број 127 К.О. Обровац, катастарска парцела број 545 К.О. Обровац, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

 

Чланови већа су дали сагласност на доношење Измена програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Бачка Паланка за 2022. годину.

 

Размотрен је Извештај о раду Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за радну 2021/2022. годину, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

 

 

 

Утврђен је Предлог одлуке о доношењу Плана детаљне регулације општинског пута Товаришево-Параге, Предлог одлуке о доношењу Плана детаљне регулације општинског пута Силбаш-Пивнице, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

 

Донето је решење о образовању и именовању чланова радног тела за подршку подстицајном родитељству и развоју деце.