117. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Седница Општинског већа ће се одржати у четвртак, 22.септембра 2022. године у малој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са 110. седнице Општинског већа одржане дана 20.јула 2022 године, Записника са 111. седнице Општинског већа одржане дана 04. августа 2022. године и Записника са 112. седнице Општинског већа одржане дана 18. августа 2022. године;

2. Доношење решења о измени Решења о образовању Савета за јавну безбедност Општине Бачка Паланка

(Известилац: Мита Лачански, председник Савета за јавну безбедност);

3. Утврђивање Предлога одлуке о одузимању непокретности од носиоца права коришћења, месне заједнице Обровац-непокретност уписана у Лист непокретности број 127 К.О. Обровац, катастарска парцела број 545 К.О. Обровац

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

4. Доношење Измена програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Општине Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Надежда Ганић, помоћник председника општине у области заштите животне средине);

5. Разматрање Извештаја о раду Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за радну 2021/2022. годину

(Известилац: Горан Шатара, директор ПУ „Младост“ Бачка Паланка);

6. Утврђивање Предлога одлуке о доношењу Плана детаљне регулације општинског пута Товаришево-Параге

(Известилац: Никола Лалић, службеник из Одељења за урбанизам и грађевинарство);

7. Утврђивање Предлога одлуке о доношењу Плана детаљне регулације општинског пута Силбаш-Пивнице

(Известилац: Никола Лалић, службеник из Одељења за урбанизам и грађевинарство);

8. Доношење решења о образовању и именовању чланова радног тела за подршку подстицајном родитељству и развоју деце

(Известилац: Војислав Зубац, службеник из Одељења за друштвене делатности);

9. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!