ОДРЖАНА 116. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 116. седници Општинског већа, одржаној дана 16. септембра 2022. године, којом је председавао  заменик председника Општине Бачка Паланка Мита Лачански чланови већа  разматрали су  1 тачку дневног реда.

Општинско веће je утврдило Предлог одлуке о давању непокретности на коришћење без накнаде Општини Бачка Паланка – непокретност уписана у Лист непокретности број 129 ко Обровац, кат. парцела 1054, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање.