ОБИЛАЗАК РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БРОЈ 12, ДЕОНИЦА БАЧКА ПАЛАНКА – ГЛОЖАН

ЈАВНИ ОГЛАС

У среду, 14.септембра 2022. године у 11:30 часова Томислав Момировић, министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ће бити у обиласку радова на реконструкцији државног пута IБ реда број 12, деоница Бачка Паланка – Гложан.

Позивамо да извештавате!