ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНУ ИЗВОЂЕЊУ ТРЕТМАНА

Обавештавамо Вас да ће се дана 13.09.2022. године извршити третман сузбијања ларви комараца на територији општине Бачка Паланка. Време почетка третмана је 6:30 часова.

Врста третмана: Третман из ваздуха

Препарат: VectoBac WG – препарат није опасан за пчеле

Доза: 6 кг/ха

Локалитети: Приобаље Дунава – Полој шума (Челарево), Дунав, Багер, Тиквара (III зона заштите), Нештинска Ада, Дунавац са ловиштем (Карађорђево) III зона заштите, Канал Каравуково – ДТД

Станишта: Приобаље река, изливи река, канали, језера и баре

Површина: 400 ха