ДВАДЕСЕТ ОСМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Двадесет осма седница Скупштине општине одржаће се у петак, 16. септембра 2022. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са 27. седнице СО Бачка Паланка;
 2. Доношење Одлуке о доношењу Плана генералне регулације насеља Пивнице;

(Известилац: Никола Лалић, испред Одељења за урбанизам и грађевинарство)

 1. Доношење Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности на територији Општине Бачка Паланка за период 2023-2026. године;

(Известилац: Маја Пилипвић, председник Савета за родну равноправност)

 1. Доношење Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка без накнаде путем преноса права јавне својине на другог носиоца права јавне својине – непокретност уписана у Лист непокретности број 896 КО Челарево катастарска парцела број 347;

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду)

 1. Доношење Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка без накнаде, преносом права јавне својине на непокретности у јавној својини Аутономне покрајине Војводине, катастарска парцела број 7183/2 КО Бачка Паланка-град;

(Известилац : Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду)

 1. Доношење Одлуке о преносу права јавне својине Општине Бачка Паланка у јавну својину Републике Србије без накнаде – на непокретностима уписаним у ЗКЊ уложак број 1 КО Деспотово, катастарска парцела број 68/1;

(Известилац : Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду)

 1. Доношење Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка без накнаде путем преноса јавне својине на другог носиоца права јавне својине – непокретности уписане у Лист непокретности број 176 КО Силбаш, катастарска парцела број 560;

(Известилац : Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду)

 1. Доношење Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине Бачка Паланка без накнаде путем преноса јавне својине на другог носиоца права јавне својине – непокретност уписана у Лист непокретности број 4003 КО Бачка Паланка, катастарска парцела број 1314/1

(Известилац : Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду)

 1. Доношење Решења о стављању ван снаге Решења о размени непокретности између Општине Бачка Паланка и „EUROPA REAL ESTATE BP 001“ д.о.о. Бачка Паланка;

(Известилац : Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду)

 1. Доношење Решења о утврђивању накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа на територији Општине Бачка Паланка за производну 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 годину ;

(Известилац :Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду)

 1. Доношење Програма о допуни програма давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта у јавној својини Општине Бачка Паланка за 2022. годину;

(Известилац :Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду)

 1. Разматрање Извештаја о спроведеним изборима за чланове Савета МЗ „Гајдобра“ и МЗ“Визић“ на изборима одржаним 5. јуна 2022. године;

(Известилац : Никола Лалић, председник Изборне комисије)

 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора ПУ „Младост“ Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине Бачка Паланка)

 1. Доношење Закључка о давању сагласности;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине Бачка Паланка)

 1. Доношење Закључка о давању сагласности;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине Бачка Паланка)

 1. Одборничка питања.

Позивамо да извештавате!