OПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА ОСВОЈИЛА ПРВО МЕСТО НА ,,ДАНИМА ПОРОДИЦЕ“ У ПЕРЛЕЗУ

Манифестација ,,Дани породице“, која се по други пут одржала у Перлезу 3. и 4. септембра 2022. године, окупила је више од 40 локалних самоуправа, које су на штандовима дуж шеталишта поред Бегеја представиле своја места, своје мере пронаталитетне политике и политике подршке породици.

Манифестацију је отворила Верица Лазић, саветница председника Републике Србије Александра Вучића за здравствена и социјална питања.

Манифестацији је присуствовао директор Владине канцеларије за Србе у региону и расејању Арно Гујон и др Даница Грујучић.

Организовано је такмичење под називом ,,МОЈ ГРАД/ОПШТИНА ЈЕ МОЈА ПОРОДИЦА“ на коме су општине учествовале са својим пронаталитетним мерама и мерама које се тичу заштите породице.

Овом приликом проглашене су најбоље општине коју промовишу породицу, а то су Бачка Паланка, која је освојила прво место, друго место припало је општини Кнић, Кикинда је освојила треће, четврто Сремска Митровица, а пето место Пожаревац. Председник општине Бачка Паланка, Бранислав Шушница је овом приликом примио повељу.

Затим је уследила шетња корзоом и обилазак штандова на којима су представници градова и општина презентовали своје мере пронаталитетне политике, а породичне фирме промовисале своје производе.

Мере које спроводи Општина Бачка Паланка у циљу пружања помоћи породицама са децом:

– за свако рођено дете чија мајка има пребивалиште на територији општине Бачка Паланка додељује једнократну финансијску помоћ у износу од 20.000,00 динара и 5.000,00 динара у виду поклон честитке, регресира боравак у ПУ ,,Младост“ и вртићима при основним школама на селу у износу од 80 % економске цене боравка, а за децу која су 3. и 4. реда рођења, као и децу из материјално угрожених породица, децу без родитељског старања, децу са сметњама у развоју и децу самохраних родитеља која остварују право на дечији додатак и имају пребивалиште на територији општине Бачка Паланка регресира боравак у износу од 100 % од економске цене боравка;

– признаје право на бесплатну ужину деци која имају пребивалиште на територији општине Бачка Паланка и похађају припремни предшколски програм или основну школу и то: деци из породица које остварују право на дечији додатак; деци из породица које остварују право на новчану социјалну помоћ; треће и свако наредно дете из породица са троје и више деце; деци без родитељског старања и деци са сметњама у развоју;

– обезбеђује услугу личне помоћи којом деци са сметњама у развоју која имају пребивалиште на територији општине Бачка Паланка пружа непосредну додатну образовну подршку током остваривања васпитно – образовног рада у предшколској установи или образовно – васпитног рада у школи, током целодневне наставе или продуженог боравка, ваннаставних активности, извођења наставе у природи, екскурзија и слично;

– обезбеђује услугу личног пратиоца деци са сметњама у развоју која имају пребивалиште на територији општине Бачка Паланка, а којима је потребна подршка за задовољавање основних животних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и комуникације са другим лицима, под условом да су укључена у васпитно – образовну установу, до краја школовања, укључујући и завршетак средње школе;

-образовала је Интерресорну комисију за процену потреба детета, ученика и одраслог за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком која има задатак да утврди права, услуге и ресурсе који детету, ученику и одраслом обезбеђују превазилажење физичких, комуникацијских и социјалних препрека унутар образовних установа и заједнице у целини;

-регресира трошкове превоза и смештаја ученика средњих школа и студената који имају пребивалиште на територији општине Бачка Паланка у износу од 20-80 % цене смештаја или цене месечне карте;

-додељује стипендије ученицима средњих школа и редовним студентима на факултетима и вишим школама чији је оснивач Република Србија а који имају пребивалиште на територији општине Бачка Паланка, а у складу са критеријумима који су дефинисани Одлуком о стипендирању ученика и студената на територији оптине Бачка Паланка;

-признаје право на накнаду трошкова вантелесне оплодње женама до навршене 44. године живота које имају пребивалиште на територији оптине Бачка Паланка.