ПОПИС СТАНОВНИШТВА 2022

У Музеју града Бачка Паланка, организована је обука за пописиваче становништва, домаћинстава и станова. Обуку за пописиваче спроводе инструктори уз подршку Општинских координатора и Пописне комисије.

Рајка Појужина, начелник Општинске управе Бачка Паланка и председник Пописне комисије је поводом тога дала изјаву. Истакла је да Републички завод за статистику у периоду од 01. до 31. октобра спроводи попис становништва, домаћинстава и станова у складу са законом. То је највеће статистичко истраживање, које се спроводи сваких 10 година.

Пописиваће се домаћинства, чланови домаћинства, подаци о домаћинству, о становима и самој структури станова, затим подаци о лицима који чине то домаћинство. На основу тога добиће се подаци о старосној, полној структури и структури породица о стамбеном фонду на територији целе општине Бачка Паланка. Битност пописа јесте у томе што ће то бити релевантни подаци који ће се користити за сва даља стратешка планирања, пружиће слику о тренутном стању на територији Републике Србије а самим тим и општине Бачка Паланка. Тренутно је у току обука за пописиваче где се они упознају са методолошким упутствима на основу којих ће се вршити сам попис и за рад у апликацији који ће користити приликом пописа.

 

Новина у односу на све претходне пописе јесте што ће се попис вршити електронски. Опрему ће добијати пописивачи од укупно 97 ангажованих за територију општине Бачка Паланка од Републичког завода за статистику. Са лаптоповима ће бити на терену и прикупљати податке о становништву по домаћинствима и становима. Тренутно је у току обука прве групе пописивача а у периоду од 12. до 16. септембра 2022. године још две групе поисивача ће проћи обуку. Обука је елиминациона, ко покаже најбоље резултате на обуци биће ангажован и склопиће уговор са Републичким заводом за статистику за рад. – истакла је Рајка Појужина.

,,Овом приликом бих позвала све грађане да се одазову попису, веома је битно да дају тачне податке, да добијемо тачну слику на терену. Подаци који се прикупљају представљају службену тајну, поверљиви су, користиће се искључиво у статистичке сврхе. Оно што бих истакла ништа не треба посебно да се припрема од података. Сам упитник ће их водити, јер су то општи подаци о самој породици, члановима домаћинства. Такође бих истакла да је обавеза свих нас да се одазовемо и дамо што тачније податке пописивачима. “