ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТАНОВНИШТВО ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Обавештава се становништво општине Бачка Паланка да је у складу са обавезама проистеклим из акта МУП Републике Србије – Сектора за ванредне ситуације 09 број 409/22 од 20.06.2022.године и члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама («Службени гласник Републике Србије» бр. 87/2018), а које се односе на предузимање адекватних мера за довођење система за јавно узбуњивање у исправно стање,  предвиђено оглашавање сирена за јавно узбуњивање на подручју Јужнобачког управног округа емитовањем сигнала једноличног тона у трајању од 60 секунди (знак за ПРЕСТАНАК ОПАСНОСТИ) и да ће се, у складу са наведеним актом Сектора за ванредне сиутације, оглашавање сирена за јавно узбуњивање вршити  ТРОМЕСЕЧНО, СВАКЕ ПРВЕ СРЕДЕ У ТРЕЋЕМ МЕСЕЦУ ТЕКУЋЕГ КВАРТАЛА (март, јун, септембар и децембар);

 С тим у вези, дана 07. септембра 2022.године ( среда ) тачно у 12,00 часова предвиђено је оглашавње сирена за јавно узбуњивање на подручју општине Бачка Паланка емитовањем сигнала једноличног тона у трајању од 60 секунди (знак за ПРЕСТАНАК ОПАСНОСТИ).