ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА (ЛИЦИТАЦИЈЕ) ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА (КИОСКА) НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МЛАДЕНОВО НА ПЕРИОД ОД 5 (ПЕТ) ГОДИНА

ЈАВНИ ОГЛАС

ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА