ОДРЖАНА 112. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 112. седници Општинског већа, одржаној дана 18. августа 2022. године, којом је председавао заменик председника Општине Бачка Паланка Мита Лачански, чланови већа разматрали су 8 тачaкa дневног реда.

Општинско веће je утврдило Предлог одлуке о доношењу Плана генералне регулације насеља Пивнице, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље усвајање и разматрање.

Чланови већа су утврдили Предлог одлуке о преносу права јавне својине Општине Бачка Паланка у јавну својину Републике Србије без накнаде-на непокретностима уписаним у ЗКЊ уложак број 1 к.о. Деспотово, катастарска парцела бр. 68/1 и Предлог решења о утврђивању накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа на територији Општине Бачка Паланка за производну 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 годину, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље усвајање и разматрање.

Општинско веће је донело Закључак о покретању поступка расписивања јавног огласа ради давања у закуп јавних површина за постављање мањих монтажних објеката –киоска на територији насељеног места Младеново.

Донето је Решење о утврђивању економске цене боравка деце предшколског узраста у Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка за период од 01.09.2022. године до 31.12.2022. године. Економска цена програма васпитања и образовања за целодневне облике рада у Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка утврђује се у износу од 24.800,00 динара месечно по детету. Учешће корисника услуга у економској цени по детету износи 20 %, односно за целодневне облике утврђује се у износу од 4.960,00 динара месечно по детету. Учешће корисника услуга у економској цени по детету за боравак у трајању од 4 часа утврђује се у износу од 1.805,00 динара месечно по детету. Учешће корисника услуга у економској цени по детету за целодневне облике – програм припреме за школу утврђује се у износу од 4.535,00 динара месечно по детету. Учешће корисника услуга у економској цени по детету у трајању од 4 часа – програм припреме за школу утврђује се у висини цене ужине од 40,00 динара по дану.

Чланови већа су донели Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацијји и систематизацији послова у Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка.

 

Priložene datoteke