112. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Седница Општинског већа ће се одржати у четвртак, 18.августа 2022. године у великој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I  бр. 16, са почетком у  9,00  часова.

 

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 

  1. Усвајање Записника са 103. седнице Општинског већа одржане дана 01. јуна 2022. године, Записника са 104. седнице Општинског већа одржане дана 10. јуна 2022. године и Записника са 105. седнице Општинског већа одржане дана 15. јуна 2022. године;

 

  1. Утврђивање Предлога одлуке о доношењу Плана генералне регулације насеља Пивнице

 

(Известилац: Никола Лалић., службеник из Одељења за урбанизам и грађевинарство);

 

  1. Утврђивање Предлога одлуке о преносу права јавне својине Општине Бачка Паланка у јавну својину Републике Србије без накнаде-на непокретностима уписаним у ЗКЊ уложак број 1 к.о. Деспотово, катастарска парцела бр. 68/1

 

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

 

  1. Утврђивање Предлога решења о утврђивању накнаде за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа на територији Општине Бачка Паланка за производну 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 годину

 

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

 

 

  1. Доношење Закључка о покретању поступка расписивања јавног огласа ради давања у закуп јавних површина за постављање мањих монтажних објеката –киоска на територији насељеног места Младеново

 

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

 

  1. Доношење Решења о утврђивању економске цене боравка деце предшколског узраста у Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка за период од 01.09.2022. године до 31.12.2022. године

 

(Известилац:Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

 

  1. Доношење Решења о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацијји и систематизацији послова у Предшколској установи „Младост“ Бачка Паланка

 

(Известилац: Горан Шатара, директор ПУ „Младост“ Бачка Паланка);

 

  1. Питања и предлози.

 

 

Позивамо да извештавате!