ОБАВЕШТЕЊЕ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

Комисија за спровођење поступка доделе средстава за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу енергетских својстава стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Бачка Паланка, обавештава заинтересоване привредне субјекте да је дана 05. 08. 2022. године донела је одлуку о продужењу рока по Јавном позиву за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи , термостатских вентила и делитеља топлоте на територији општине Бачка Паланка.

Рок за учешће привредних субјеката по овом јавном позиву се продужава до 12. 08. 2022. године.

Наведени јавни позив објављен је на званичном сајту општине Бачка Паланка и у Недељним новинама број 2902, од 23.07.2022. године. У свему осталом наведени Јавни позив остаје непромењен.