НАЈАВА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ЗА ГРАЂАНЕ

Комисија за спровођење поступка доделе средстава за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу енергетских својстава стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Бачка Паланка обавештава заинтересоване грађане да ће дана 06.08.2022. године расписати

ЈАВНИ ПОЗИВ

За учешће крајњих корисника за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Бачка Паланка за 2022. годину.

Јавни позив ће трајати у периоду од 06.августа 2022. године, закључно са 27. августом 2022. године.

Овим јавним позивом суфинансирају се следеће мере енергетске ефикасности:

1.замена спољних прозора и врата

2. уградња котлова на природни гас

3. уградња котлова на биомасу

4. замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора

5. набавка и уградња топлотних пумпи

6.набавка и уградња соларних колектора

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Општине Бачка Паланка (backapalanka.rs), или у канцеларијама број 14, 26, 33а и 36 радним даном од 10:30 до 12:30.

Пријава се предаје лично на писарници Општинске управе општине Бачка Паланка (канцеларија број 17а – приземље у згради општине Бачка Паланка), или препоручено поштом на адресу:

Општина Бачка Паланка,

улица Краља Петра Првог број 16,

21400 Бачка Паланка

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефоне:

021/210-1156     021/210-1151     021/210-1169    021/210-1141

ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА