ДВАДЕСЕТ СЕДМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Двадесет седма седница Скупштине општине одржаће се у четвртак, 11. августа 2022. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са 25. седнице Скупштине општине Бачка Паланка;

 1. Усвајање записника са 26. Седнице Скупштине општине Бачка Паланка;

 1. Разматрање Извештаја о извршењу буџета Општине Бачка Паланка за период јануар-јун 2022. године;

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије);

 1. Доношење Одлуке о спровођењу конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка;

(Известилац: Војислав Зубац, представник Комисије за спровођење конкурса за избор директора);

 1. Доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о покретању поступка размене непокретности у јавној својини Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду ОУОБП);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Статут Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка;

(Известилац: Миладин Зорић, директор Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка;

(Известилац: Миладин Зорић, директор Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Измене програма пословања и финансијског плана Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Козомора, в.д. директора УСР „Тиквара“ Бачка Паланка);

 1. Доношење Решења о разрешењу заменика правобраниоца Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине Бачка Паланка);

 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Комисије за доделу стипендија ученицима и студентима;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине Бачка Паланка);

 1. Одборничка питања.

 

 ПОЗИВ ЗА ДОПУНУ ДНЕВНОГ РЕДА ЗА 27. СЕДНИЦУ

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

1. Доношење Решења о постављењу заменика Правобраниоца Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине);

 

 Позивамо да извештавате!