111. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Седница Општинског већа ће се одржати у четвртак 4.августа 2022. године у великој сали зграде Скупштине општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 8,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Утврђивање Предлога одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“Бачка Паланка

(Известилац: Војислав Зубац, представник Комисије за спровођење конкурса за избор директора);

2. Утврђивање Предлога одлуке о стављању ван снаге Одлуке о покретању поступка размене непокретности у јавној својини Општине Бачка Паланка

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

3. Доношење Закључка о спровођењу Јавног позива за учешће крајњих корисника за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Општине Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Тодор Чулић, председник Комисије за спровођење поступка доделе средстава за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу енергетских својстава, стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Бачка Паланка);

4. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!