ОБИЛАЗАК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ СПОРТСКЕ САЛЕ У ОШ ,,СВЕТИ САВА“ У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ

У уторак, 02. августа 2022. године у 11:00 часова председник општине Бачка Паланка, Бранислав Шушница ће обићи почетак извођења радова на изградњи спортске сале у Основној школи,, Свети Сава“ на адреси Трг братства јединства 22 у Бачкој Паланци.