ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ОПШТИНУ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА ПЕРИОД 2022-2031. ГОДИНЕ

На основу члана 27. Одлуке о јавној расправи („Службени лист Општине Бачке Паланка“, бр. 21/2019), Општинско веће Општине Бачка Паланка упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ

ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ОПШТИНУ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА ПЕРИОД 2022-2031. ГОДИНЕ

  1. Општинско веће Општине Бачка Паланка спроводи јавну расправу о Нацрту локалног плана управљања отпадом за Општину Бачка Паланка за период 2022-2031. године (у даљем тексту: Нацрт плана).

  2. Јавна расправа Нацрта плана ће се одржати у периоду од 26. јула 2022. године до 16. августа 2022. године.

  3. Учесници у јавној расправи су представници надлежних државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе, еминентни стручњаци у овој области, као и друге заинтересоване стране (физичка и правна лица).

  4. Лица задужена за давање информација у вези са Нацртом плана и активностима у вези са јавном расправом су Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду Општинске управе Општине Бачка Паланка и Надежда Ганић, помоћник председника Општине Бачка Паланка за заштиту животне средине.

  5. Програм јавне расправе о Нацрту плана и Нацрт плана објављују се на интернет страници Општине Бачка Паланка www.backapalanka.rs.

  6. Предлози и сугестије се достављају Одељењу за привреду на e-mail: zoranbacina@gmail.com и nadjaganic@gmail.com и поштом на адресу: Одељење за привреду Општинске управе Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра Првог број 16, 21400 Бачка Паланка.

  7. Нацрт плана биће представљен на јавној презентацији, која ће се одржати 2. августа 2022. године у 10.00 часова у великој сали Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра Првог број 16 у Бачкој Паланци.

  8. По окончању јавне расправе Општинско веће Општине Бачка Паланка ће анализирати све предлоге и сугестије достављене у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, те у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет презентацији Општине Бачка Паланка.

Заменик председника Општине,

Мита Лачански

ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ОПШТИНУ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА ПЕРИОД 2022-2031. ГОДИНЕ

ЗАКЉУЧАК ЈР ЛП УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ОБП ЗА ПЕРИОД 2022-2031. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНАУПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ОПШТИНУ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА ПЕРИОД 2022-2031 ГОДИНА