ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА ПЕРИОД 2023-2026. ГОДИНЕ

На основу члана 27. Одлуке о јавној расправи („Службени лист Општине Бачке Паланка“, бр. 21/2019), Општинско веће Општине Бачка Паланка упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА ПЕРИОД 2023-2026. ГОДИНЕ

  1. У поступку припреме Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности на територији Општине Бачка Паланка за период 2023-2026.године, Општинско веће Општине Бачка Паланка спроводи јавну расправу о Нацрту локалног акционог плана за унапређење родне равноправности на територији Општине Бачка Паланка за период 2023-2026.године (у даљем тексту: Нацрт ЛАП-а).

  2. Јавна расправа Нацрта ЛАП-а ће се одржати у периоду од 26. јула до 16. августа 2022. године.

  3. Учесници у јавној расправи су представици органа јединице локалне самоуправе, грађани, социјалних установа, јавних предузећа и установа, невладиних организација и др.заинтересоване стране.

  4. Програм јавне расправе о Нацрту ЛАП-а са Нацртом ЛАП-а објављује се на интернет страници Општине Бачка Паланка www.backapalanka.rs.

  5. Предлози и сугестије се достављају Савету за родну равноправност на е-mail: indirekt@backapalanka.org.rs и поштом на адресу: Савет за родну равноправност СО Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16, 21 400 Бачка Паланка.

  6. Нацрт ЛАП-а биће представљен на отвореном састанку, који ће се одржати 15. августа 2022. године, у 9,00 часова у великој сали Општине Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16 у Бачкој Паланци.

  7. По окончању јавне расправе Општинско веће општине Бачка Паланка ће сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, те у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет презентацији Општине Бачка Паланка.

Заменик

председника Општине,

Мита Лачански

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА ПЕРИОД 2023-2026 ГОДИНА

ЗАКЉУЧАК ЈР ЛАП ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОБП ЗА ПЕРИОД 2023-2026. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА ПЕРИОД 2023-2026 ГОДИНЕ