110. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

  1. седница Општинског већа Општине Бачка Паланка одржаће се у среду 20. јула 2022. године са почетком у 09:00 часова у великој сали Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра Првог бр. 16. За седницу је предложен следећи дневни ред:
  1. Доношење Закључка о спровођењу поступка и утврђивању Програма јавне расправе о нацрту Локалног акционог плана за унапређење родне равноправности на територији Општине Бачка Паланка за период 2023-2026. године

(Известилац: Маја Пилиповић, председник Савета за родну равноправност ОБП);

 

  1. Сачињавање Извештаја о спроведеној Јавној расправи о Нацрту стратегије развоја социјалне заштите Општине Бачка Паланка за период  2023-2026. године

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет);

 

  1. Разматрање Извештаја о извршењу буџета Општине Бачка Паланка за период јануар – јун 2022. године

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финанције и буџет);

 

  1. Доношење Закључка о спровођењу поступка и утврђивању Програма јавне расправе о нацрту Локалног плана управљања отпадом за Општину Бачка Паланка за период 2022-2031. године

(Известилац:  Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

 

  1. Разматрање Извештаја Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке ученику и детету за период од 01. јануара 2022. године до 30. јуна 2022. године

(Известилац: Вера Жарковић, руководилац Одељења за друштвене делатности);

 

  1. Доношење Закључка о спровођењу Јавног позива за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Општине Бачка Паланка.

(Известилац: Тодор Чулић, председник Комисије за спровођење поступка доделе средстава за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу енергетских својстава, стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Бачка Паланка);

 

  1. Разматрање Коначне листе о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Општине Бачка Паланка у 2022. години

(Известилац: Тодор Чулић, председник Комисије за спровођење поступка доделе средстава за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу енергетских својстава, стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Бачка Паланка);

 

  1. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Статут народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка

(Известилац: Миладин Зорић, директор Народне библиотеке “Вељко Петровић”);

 

  1. Питања и предлози.