JABHИ ПO3ИB 3A ПPE3EHTAЦИJУ УPБAНИСТИЧКОГ ПPOJEKTA УPBAНИСТИЧКО-APXИTEKTOHCKE РA3РAДE KAT. ПAPЦ. БP. 337 И 338 KO. БAЧKA ПAЛAHKA-ГРАД 3A И3ГPAДЊУ 3ГPAДЕ 3А TPГOBИНУ CA ПPATEЋИM CАДРЖАЈИМА

JABHИ ПO3ИB 3A ПPE3EHTAЦИJУ УPБAНИСТИЧКОГ ПPOJEKTA УPBAНИСТИЧКО-APXИTEKTOHCKE РA3РAДE KAT. ПAPЦ. БP. 337 И 338 KO. БAЧKA ПAЛAHKA-ГРАД 3A И3ГPAДЊУ 3ГPAДЕ 3А TPГOBИНУ CA ПPATEЋИM CАДРЖАЈИМА