ОДРЖАНА 109. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

  На 109. седници Општинског већа, одржаној дана 13. јула 2022. године, којом је председавао заменик председника Општине Бачка Паланка, Мита Лачански чланови већа разматрали су 3 тачке дневног реда.

Општинско веће је утврдило Предлог решења о давању сагласности на Измене програма пословања и финансијског плана Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2022. годину и Предлог решења о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2022. годину, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.