109. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 13.јула 2022. године у малој сали зграде Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1.Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Измене програма пословања и финансијског плана Установе за спорт и рекреацију „Тиквара“ Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Милан Козомора, в.д. директор УСР „Тиквара“);

2.Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана Народне библиотеке „Вељко Петровић“ Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Миладин Зорић, директор Народне библиотеке „Вељко Петровић“);

3.Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!