ОДРЖАНА ДВАДЕСЕТ ШЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 26. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 05. јула 2022. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали и одлучивали о 12 тачака дневног реда.

Одборници су дали сагласност на разматрање Народне иницијативе поднете од Удружења МНРО Бачка Паланка.

burst

Одборници су дали сагласност на доношење Одлуке о привођењу намени објекта за потребе дневног боравка ментално недовољно развијених особа, Одлуке о приступању изменама Статута Општине Бачка Паланка, Одлуке о измени Одлуке о наградама и накнадама за рад одборника Скупштине општине, чланова Општинског већа и чланова радних тела органа општине.

Донето је Решење о давању сагласности на измену Плана инвестиција ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2022. годину из средстава буџета Општине Бачка Паланка, Решење о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана