ОДРЖАНА 108. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 108. седници Општинског већа, одржаној дана 01. јулa 2022. године, којом је председавао заменик председника Општине Бачка Паланка, Мита Лачански, чланови већа разматрали су 5 тачака дневног реда.

sdr

Општинско веће je утврдило Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о накнадама и наградама за рад одборника Скупштине општине, чланова Општинског већа и чланова радних тела органа Општине, Предлог Одлуке о привођењу намени објекта за потребе дневног боравка ментално недовољно развијених особа, Предлог Одлуке о приступању изменама Статута Општине Бачка Паланка и Предлог решења о давању сагласности на Ребаланс буџета Туристичке организације Општине Бачка Паланка за 2022. годину, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.