ДВАДЕСЕТ ШЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Двадесет шеста седница Скупштине општине одржаће се у уторак, 05. јула 2022. године у великој сали зграде Скупштине oпштине Бачка Паланка, улица Краља Петра I број 16, са почетком у 10,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Разматрање Народне иницијативе поднете од Удржења МНРО Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник СО Бачка Паланка);

 1. Доношење Одлуке о привођењу намени објекта за потребе дневног боравка ментално недовољно развијених особа;

(Известилац: Милан Чавић, председник СО Бачка Паланка);

 1. Доношење Одлуке о приступању изменама Статута Општине Бачка Паланка

(Известилац: Владислава Томашек, секретар СО Бачка Паланка);

 1. Доношење Одлуке о измени Одлуке о наградама и накнадама за рад одборника Скупштине општине, чланова Општинског већа и чланова радних тела органа општине;

(Известилац: Мита Лачански, заменик председник Општине);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на измену Плана инвестиција ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2022. годину из средстава буџета Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Дарко Божовић, в.д. директора ЈКП „Комуналпројект“);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на Ребаланс финансијског плана Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за 2022. годину;

(Известилац: Горан Шатара, директор ПУ „Младост“);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на измене Финансијског плана Установе Културни центар Бачка Паланка за 2022. годину;

(Известилац: Оља Нађ, директор Установе Културни центар);

 1. Доношење Решења о образовању Радне групе за праћење реализације Одлуке о привођењу намени објекта за потребе дневног боравка ментално недовољно развијених особа;

(Известилац: Милан Чавић, председник СО Бачка Паланка);

 1. Доношење Решења о давању сагласности на ребаланс буџета Туристичке организације Општине Бачка Паланка за 2022. Годину;

(Известилац: Милица Стоисављевић, директор ТО ОБП)

 1. Доношење Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Комисије за прибављање и располагање непокретностима у јавној својини Општине Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник СО Бачка Паланка);

 1. Доношење Решења о разрешењу и имненовању члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Бачка Паланка;

(Известилац: Милан Чавић, председник СО Бачка Паланка);

 1. Одборничка питања.

Позивамо да извештавате!