ОДРЖАНА 107. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

На 107. седници Општинског већа, одржаној дана 29. јуна 2022. године, којом је председавао заменик председника Општине Бачка Паланка, Мита Лачански, чланови већа разматрали су 13 тачака дневног реда.

Општинско веће је донело Решење о исправци грешке у решењу о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини–катастарска парцела број 153 К.О. Нештин, пословодни број III-464-30/2020 од 26. августа 2020. године, Решење о давању сагласности на Ценовнике карата у једном правцу д.о.о. „Дунавпревоз“ Бачка Паланка, Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка доделе средстава за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу енергетских својстава стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Општине Бачка Паланка.

Утврђен је Предлог решења о давању сагласности на Измене плана инвестиција Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2022. годину из средстава буџета Општине Бачка Паланка, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Чланови већа су донели Решење о давању сагласности на Одлуку о корекцији цена ускладиштења отпада на градској депонији у Бачкој Паланци Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка, Решење о давању сагласности на Одлуку о корекцији цена услуга водовода и

канализације Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка, Решење о давању сагласности на Одлуку о корекцији цена погребних услуга-сахрањивање у насељеним местима Општине Бачка Паланка Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка, Решење о давању сагласности на Одлуку о измени програма комуналних радова за 2022. годину Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка, Решење о давању сагласности на Одлуку о корекцији цена основних комуналних услуга и корекцији цене одржавања мерног места у граду и насељеним местима Општине Бачка Паланка, Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка и Решење о давању сагласности на Одлуку о корекцији цена услуга на гробљу у Бачкој Паланци и насељеним местима Општине Бачка Паланка Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка.

Утврђен је Предлог решења о давању сагласности на ребаланс Финансијског плана Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за 2022. годину и Предлог решења о давању сагласности на измене Финансијског плана Установе: Културни центар Бачка Паланка за 2022. годину, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.