108. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Седница Општинског већа ће се одржати у петак 1.јула 2022. године у малој сали зграде Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Утврђивање Предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о накнадама и наградама за рад одборника Скупштине општине, чланова Општинског већа и чланова радних тела органа Општине

(Известилац: Мита Лачански, заменик председника Општине);

2. Утврђивање Предлога Одлуке о привођењу намени објекта за потребе дневног боравка ментално недовољно развијених особа

(Известилац: Милан Чавић, председник Скупштине општине);

3. Утврђивање Предлога Одлуке о приступању изменама Статута Општине Бачка Паланка

(Известилац: Владислава Томашек, секретар Скупштине општине);

4. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Ребаланс буџета Туристичке организације Општине Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Милица Стоисављевић, директор Туристичке организације ОБП);

5. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!