107. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 29.јуна 2022. године у малој сали зграде Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Доношење Решења о исправци грешке у решењу о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини–катастарска парцела број 153 К.О. Нештин, пословодни број III-464-30/2020 од 26. августа 2020. године

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

2. Доношење Решења о давању сагласности на Ценовнике карата у једном правцу д.о.о. „Дунавпревоз“ Бачка Паланка

(Известилац:Зоран Баћина, руководилац Одељења за приврреду);

3. Доношење Решења о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка доделе средстава за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу енергетских својстава стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Општине Бачка Паланка

(Известилац:Зоран Баћина, руководилац Одељења за приврреду);

4. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на Измене плана инвестиција Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2022. годину из средстава буџета Општине Бачка Паланка

(Известилац: Дарко Божовић, в.д. директор ЈКП „Комуналпројект“);

5. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о корекцији цена ускладиштења отпада на градској депонији у Бачкој Паланци Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка

(Известилац: Дарко Божовић, в.д. директор ЈКП „Комуналпројект“);

6. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о корекцији цена услуга водовода и канализације Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка

(Известилац: Дарко Божовић, в.д. директор ЈКП „Комуналпројект“);

7. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о корекцији цена погребних услуга-сахрањивање у насељеним местима Општине Бачка Паланка Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка

(Известилац: Дарко Божовић, в.д. директор ЈКП „Комуналпројект“);

8. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о измени програма комуналних радова за 2022. годину Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка

(Известилац: Дарко Божовић, в.д. директор ЈКП „Комуналпројект“);

9. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о корекцији цена основнмих комуналних услуга и корекцији цене одржавања мерног места у граду и насељеним местима Општине Бачка Паланка, Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка

(Известилац: Дарко Божовић, в.д. директор ЈКП „Комуналпројект“);

10. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о корекцији цена услуга на гробљу у Бачкој Паланци и насељеним местима Општине Бачка Паланка Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка

(Известилац: Дарко Божовић, в.д. директор ЈКП „Комуналпројект“);

11. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на ребаланс Финансијског плана Предшколске установе „Младост“ Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Горан Шатара, директор ПУ „Младост“);

12. Утврђивање Предлога решења о давању сагласности на измене Финансијског плана Установе: Културни центар Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Оља Нађ, директор Установе: Културни центар Бачка Паланка);

13. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!