ОДРЖАНА ДВАДЕСЕТ ПЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 25. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 22. јуна 2022. године, којом је председавао заменик председника Скупштине општине, Бојан Радман, одборници су разматрали и одлучивали о 32  тачке дневног реда.

Одборници су донели Одлуку о завршном рачуну буџета Општине Бачка Паланка за 2021. годину и Одлуку о другом ребалансу буџета Општине Бачка Паланка за 2022. годину.

Донете су и измене Кадровског плана Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2022. годину.

Одборници су дали сагласност на доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организацији општинске управе, Одлуке о изменама Одлуке о оснивању Народне библиотеке „Вељко Петровић“ у Бачкој Паланци, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити Општине Бачка Паланка, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о приступању изради локалног Плана управљања отпадом на територији Општине Бачка Паланка.

Одборници су дали сагласност и на доношење Плана развоја Општине Бачка Паланка 2022-2030.

Размотрен је Извештај о раду Јавног предузећа „Стандард“ Бачка Паланка за 2021. годину, Извештај о раду Правобранилаштва Општине Бачка Паланка за 2021. годину, Извештај о раду Центра за социјални рад Општине Бачка Паланка за 2021. годину и Извештај о раду и финансијском пословању Месне заједнице „Обровац“ за 2021. годину.

Одборници су донели Решење о давању сагласности на измене Програма пословања ЈКП „Комунлапројект“ Бачка Паланка за 2022. годину, Решење о давању сагласности на Анекс предшколског програма Предшколске установе „Младост“ за радну 2021/2022. годину и Решење о давању сагласности на другу измену Програма пословања ЈП „Стандард“ Бачка Паланка за 2022. годину.

Одборници су дали сагласност и на доношење Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Браћа Новаков“ Силбаш, Основне школе „Десанка Максимовић“ Бачка Паланка, Основне школе „Свети Сава“ Бачка Паланка, Школе за основно музичко образовање „Стеван Христић“ Бачка Паланка, Основне школе „Херој Пинки“ Бачка Паланка, Основне школе „15. октобар“ Пивнице, Основне школе „Алекса Шантић“ Гајдобра-Нова Гајдобра, Гимназије „20. октобар“ Бачка Паланка, Основне школе „Жарко Зрењанин“ Обровац, Основне школе „Здравко Челар“ Челарево, Основне школе „Милета Протић“ Товаришевo, Средње стручне школе „Др Радивој Увалић“ Бачка Паланка, Техничке школе „9. мај“ Бачка Паланка, Основне школе „Бранко Ћопић“ Младеново.

Priložene datoteke