ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА ПЕРИОД 2023- 2026.ГОДИНЕ

На основу члана 27. Одлуке о јавној расправи („Службени лист Општине Бачка Паланка“, бр. 21/2019), Општинско веће Општине Бачка Паланка упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА ПЕРИОД 2023- 2026. ГОДИНЕ

  1. У поступку припреме Стратегије развоја социјалне заштите Општине Бачка Паланка за период 2023-2026.годину, Општинско веће Општине Бачка Паланка спроводи јавну расправу о Нацрту Стратегије развоја социјалне заштите Општине Бачка Паланка за период 2023-2026.године (у даљем тексту: Нацрт Стратегије).
  2. Јавна расправа Нацрта Стратегије ће се одржати у периоду од 27. јуна до 18. јула 2022. године.
  3. Учесници у јавној расправи су представици органа јединице локалне самоуправе, грађани, социјалних установа, јавних предузећа и установа, невладиних организација и др.заинтересоване стране.
  4. Програм јавне расправе о Нацрту Стратегије са Нацртом Стратегије објављује се на интернет страници Општине Бачка Паланка backapalanka.rs.
  5. Предлози и сугестије се достављају Савету за социјалну заштиту на е-mail: indirekt@backapalanka.org.rs и поштом на адресу: Савет за социјалну заштиту Општине Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16, 21 400 Бачка Паланка.
  6. Нацрт Стратегије биће представљен на отвореном састанку, који ће се одржати 14. јула 2022. године, у 9,00 часова у великој сали Општине Бачка Паланка, Краља Петра бр. 16 у Бачкој Паланци.
  7. По окончању јавне расправе Општинско веће општине Бачка Паланка ће сачинити извештај о спроведеној јавној расправи, те у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет презентацији Општине Бачка Паланка.