ОДРЖАНА 105. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 105. седници Општинског већа, одржаној дана 15. јуна 2022. године, којом је председавао председник Општинског већа Општине Бачка Паланка, Бранислав Шушница чланови већа разматрали су 4 тачке дневног реда.

Општинско веће је утврдило Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о организацији Општинске управе, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Чланови већа су донели Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе Општине Бачка Паланка, Правобранилаштва Општине Бачка Паланка и посебним стручним службама.

Утврђен је Предлог решења о давању сагласности на измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналпројект“ Бачка Паланка за 2022. годину, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.