JABHИ ПO3ИB 3A OCTBAPИBAЊE ПPABA KOPИШЋЕЊA БE3 ПЛАЋАЊА HAKHАДЕ ПОЉOПPИBPEДHOГ 3EMЉИШTA У ДРЖABHOJ CBOJИНИ HA TEPИTOPИJИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА 2023 ГОД.

Јавни позив за коришћење пољ. земљишта без накнаде

захтев за коришћење без накнаде