Набавка радова на текућем одржавању објекта, зграда општине Бачка Паланкa – реновирање просторије магацина на другом спрату, набавка број 27/2022