ОДРЖАНА 103. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 103. седници Општинског већа, одржаној дана 01. јуна 2022. године, којом је председавао заменик председника Општине Бачка Паланка, Мита Лачански чланови већа разматрали су 4 тачке дневног реда.

Општинско веће је утврдило Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Општине Бачка Паланка за 2021. годину, према коме се утврђују укупни приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци из прихода, примања и неутрошених средстава на рачуну за извршење буџета Општине Бачка Паланка у 2021. години у следећим износима: укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства у износу од 2.236.265.684,78, укупно извршени текући расходи и издаци 1.936.551.699,17 а разлика укупних примања и издатака износи 299.713.985,61. Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Општине Бачка Паланка за 2021. годину упућен је Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Чланови већа су донели решење о утврђивању права на коришћење годишњег одмора службенику на положају – Рајки Појужини начелнику Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2022. годину.