103. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у среду 01.јуна 2022. године у великој сали зграде Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 94. седнице Општинског већа, одржане дана 20. априла 2022. године и Записника са 95. седнице Општинског већа одржане дана 21. априла 2022. године;

  2. Утврђивање Предлога одлуке о завршном рачуну буџета Општине Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Маја Пилиповић, руководилац Одељења за финансије и буџет);

  1. Доношење решења о утврђивању права на коришћење годишњег одмора службенику на положају – Рајки Појужини начелнику Општинске управе Општине Бачка Паланка за 2022. годину

(Известилац: Раде Вујичић,представник Службе за управљање људским ресурсима Општинске управе Општине Бачка Паланка);

  1. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!