ОДРЖАНА ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 24. седници Скупштине општине Бачка Паланка, одржаној 27. маја 2022. године, којом је председавао председник Скупштине општине, Милан Чавић, одборници су разматрали и одлучивали о 3 тачке дневног реда.

Одборници су донели Одлуку о измени одлуке о бесповратном суфинансирању активности на унапређењу енергетских својстава стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Општине Бачка Паланка. Измена гласи:,,Закључак о спровођењу јавног позива, закључак о избору директних корисника и закључак о избору крајњих корисника доноси Општинско веће Општине Бачка Паланка. „

Донето је и Решење о постављењу заменика Правобраниоца општине Бачка Паланка. Николина Чубрило, мастер правник са положеним правосудним испитом, из Челарева, поставља се за заменика Правобраниоца Општине Бачка Паланка, на мандатни период од 1. године.