ОДРЖАНА 101. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 101. седници Општинског већа, одржаној дана 26. маја 2022. године, којом је председавао заменик председника Општине Бачка Паланка, Мита Лачански чланови већа разматрали су 4 тачке дневног реда.

Општинско веће је утврдило Предлог одлуке о измени Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на унапређењу енергетских својстава стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Бачка Паланка, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Чланови већа су донели решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка доделе средстава за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу енергетских својстава стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Бачка Паланка. Измена гласи: ,,Председник и чланови комисије имају право на накнаду за свој рад у износу од по 15.000 динара месечно, у наредна три месеца од дана расписивања јавног позива“.

Размотрен је Извештај о раду ЈП “Стандард“ Бачка Паланка за 2021. годину, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.