Набавка услуге – израда Студије изводљивости имплементације паметног ЛЕД система јавног осветљења на територији Општине Бачка Паланка у циљу енергетске ефикасности и рационализације трошкова са фотобиолошким препорукама, набавка број 24/2022