101. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Седница Општинског већа ће се одржати у четвртак 26.маја 2022. године у  великој сали зграде Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I  бр. 16, са почетком у  9,00  часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Утврђивање Предлога одлуке о измени Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на унапређењу енергетских својстава стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Бачка Паланка

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

  1. Доношење решења о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка доделе средстава за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу енергетских својстава стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Бачка Паланка

(Известилац: Зоран Баћина, руководилац Одељења за привреду);

  1. Разматрање Извештаја о раду ЈП “Стандард“ Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Мирослав Сићевић, директор ЈП „Стандард“)

  1. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!