ОДРЖАНА 99. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ОДРЖАНА 99. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

На 99. седници Општинског већа, одржаној дана 19. маја 2022. године, којом је председавао заменик председника Општине Бачка Паланка, Мита Лачански чланови већа разматрали су 5 тачака дневног реда.

Општинско веће је утврдило предлог Плана развоја општине Бачка Паланка 2022-2030, који је упућен Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Чланови већа су размотрили Извештај о раду и Финансијског прегледа прихода и расхода Центра за социјални рад Општине Бачка Паланка за 2021. годину и Извештај о раду и финансијском пословању Месне заједнице „Обровац“ за 2021. годину, који су упућени Скупштини општине Бачка Паланка на даље разматрање и усвајање.

Донето је Решење по жалби Седларевић Ранка из Деспотова, ул. Светозара Милетића бр. 83, изјављеној на Решење Комисије за реализацију помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта на територији Општине Бачка Паланка бр. I-016-22/2021-7 од 28. марта 2022. године.