99. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ЈАВНИ ОГЛАС

Седница Општинског већа ће се одржати у четвртак 19.маја 2022. године у великој сали зграде Општине Бачка Паланка, улица Краља Петра I бр. 16, са почетком у 9,00 часова.

За седницу је предложен следећи дневни ред:

  1. Утврђивање предлога Плана развоја општине Бачка Паланка 2022-2030.

(Известилац: Велимир Радованов, помоћник председника општине за област економског развоја и урбанизам);

  1. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског прегледа прихода и расхода Центра за социјални рад Општине Бачка Паланка за 2021. годину

(Известилац: Бранка Дујовић, директор Центра за социјални рад);

  1. Разматрање Извештаја о раду и финансијском пословању Месне заједнице „Обровац“ за 2021. годину

(Известилац: Милован Недељков, председник Савета МЗ);

  1. Доношење Решења по жалби Седларевић Ранка из Деспотова, ул. Светозара Милетића бр. 83, изјављеној на Решење Комисије за реализацију помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта на територији Општине Бачка Паланка бр. I-016-22/2021-7 од 28. марта 2022. године

(Известилац: Никола Лалић, председник Комисије);

  1. Питања и предлози.

Позивамо да извештавате!